นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็ปไซต์ของเราคือ: https://greaterthailand.org

การแสดงความคิดเห็น Comments

เมื่อผู้เข้าชมเว็ปไซต์ได้แสดงความคิดเห็น ผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลที่แสดงในกล่องความคิดเห็น และ IP Address พร้อมกับข้อมูล Browser ของผู้เข้าชมเว็ปไซต์เพื่อประโยชน์ในการป้องกันสแปม

ชุดข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนจะถูกสร้างขึ้น (hash) และจะถูกดูแลการใช้งานด้วยบริการของ Gravatar ซึ่งผู้เข้าชมเว็ปไซต์สามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gravatar ได้ที่ https://automattic.com/privacy/

หลังจากยืนยันส่งข้อมูลความคิดเห็น รูปโปรไฟล์ของคุณจะแสดงต่อสาธารณะพร้อมกับข้อมูลความคิดเห็นของคุณ

สื่อ Media

ถ้าคุณอัพโหลดรูปภาพ หรือสื่ออื่นๆเข้ามาในเว็ปไซต์ คุณควรเลี่ยงการอัพโหลดรูปที่มีการ tag สถานที่เข้ามาเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดหลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์แก่ตัวคุณเอง

คุ้กกี้ Cookie

ถ้าคุณได้แสดงความคิดเห็นหรือส่งข้อมูลตัวอักษรใดๆเข้ามาทางเว็ปไซต์ คุณจะได้รับ opt-in เพื่อจดจำชื่อผู้ใช้งาน อีเมลล์ และข้อมูลเว็ปไซต์ในคุ้กกี้ของคุณ ซึ่งคุ้กกี้นี้จะถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลา 1 ปี

ถ้าคุณเข้าสู่หน้า “เข้าสู่ระบบ” เว็ปไซต์จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ซึ่งคุ้กกี้นี้จะถูกลบหลังจากออกจากหน้า “เข้าสู่ระบบ” และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว เราจะทำการสร้าง คุ้กกี้ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ  (จัดเก็บ 2 วันแล้วถูกลบออกจากระบบ)

ถ้าคุณเลือก “จดจำการเข้าสู่ระบบของฉัน”  คุ้กกี้จะช่วยให้คุณอยู่ในระบบได้นานถึง 2 สัปดาห์ ก่อนที่คุณจะต้องใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลลงในเว็ปไซต์ คุ้กกี้จะจัดเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้เป็นเวลา 1 วัน

เนื้อหาที่ถูกแนบ โดยเนื้อหาจากเว็ปไซต์อื่น

เนื้อหาในเว็ปไซต์นี้ อาจจะมีการแนบเนื้อหาจากเว็ปไซต์อื่น เช่น วีดีโอ รูป เนื้อหาอื่นๆ โดยเนื้อหาที่ถูกแนบมานั้น จะมีการเก็บข้อมูลเหมือนว่าคุณเข้าไปชมเนื้อหาเหล่านี้จากแหล่งกำเนิดโดยตรง

ซึ่งเว็ปไซต์เหล่านี้ อาจจะเก็บข้อมูลของคุณ ใช้คุ้กกี้ของคุณเพื่อการประชาสัมพันธ์ ติดตามการใช้งานของคุณจาก third-party หรือติดตามการแสดงผลของหน้าจอของคุณ ด้วยข้อมูลเหล่านั้น ถ้าคุณมีบัญชี และกำลังเข้าสู่ระบบกับทางเว็ไซต์เหล่านั้น

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครบ้าง

ไม่มี เราทำการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ภายในบุคคลากรของทางผู้ให้บริการเว็ปไซต์นี้เท่านั้น

คุณสามารถสบายใจได้

นอกจากนั้นคุณยังสามารถร้องขอการลบบัญชีและข้อมูลทั้งหมดได้ทางอีเมลล์ greaterthailand@gmail.com

 
ค้นหาผู้ผลิตจากจังหวัดของคุณ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายการเก็บข้อมูลได้ ที่นี่   ||   คลังวัตุดิบ.com © 2021 Developed by come4you   ||   contact: greaterthailand@gmail.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็ปไซต์ของเราคือ: https://greaterthailand.org

การแสดงความคิดเห็น Comments

เมื่อผู้เข้าชมเว็ปไซต์ได้แสดงความคิดเห็น ผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลที่แสดงในกล่องความคิดเห็น และ IP Address พร้อมกับข้อมูล Browser ของผู้เข้าชมเว็ปไซต์เพื่อประโยชน์ในการป้องกันสแปม

ชุดข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนจะถูกสร้างขึ้น (hash) และจะถูกดูแลการใช้งานด้วยบริการของ Gravatar ซึ่งผู้เข้าชมเว็ปไซต์สามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gravatar ได้ที่ https://automattic.com/privacy/

หลังจากยืนยันส่งข้อมูลความคิดเห็น รูปโปรไฟล์ของคุณจะแสดงต่อสาธารณะพร้อมกับข้อมูลความคิดเห็นของคุณ

สื่อ Media

ถ้าคุณอัพโหลดรูปภาพ หรือสื่ออื่นๆเข้ามาในเว็ปไซต์ คุณควรเลี่ยงการอัพโหลดรูปที่มีการ tag สถานที่เข้ามาเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดหลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์แก่ตัวคุณเอง

คุ้กกี้ Cookie

ถ้าคุณได้แสดงความคิดเห็นหรือส่งข้อมูลตัวอักษรใดๆเข้ามาทางเว็ปไซต์ คุณจะได้รับ opt-in เพื่อจดจำชื่อผู้ใช้งาน อีเมลล์ และข้อมูลเว็ปไซต์ในคุ้กกี้ของคุณ ซึ่งคุ้กกี้นี้จะถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลา 1 ปี

ถ้าคุณเข้าสู่หน้า “เข้าสู่ระบบ” เว็ปไซต์จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ซึ่งคุ้กกี้นี้จะถูกลบหลังจากออกจากหน้า “เข้าสู่ระบบ” และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว เราจะทำการสร้าง คุ้กกี้ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ  (จัดเก็บ 2 วันแล้วถูกลบออกจากระบบ)

ถ้าคุณเลือก “จดจำการเข้าสู่ระบบของฉัน”  คุ้กกี้จะช่วยให้คุณอยู่ในระบบได้นานถึง 2 สัปดาห์ ก่อนที่คุณจะต้องใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลลงในเว็ปไซต์ คุ้กกี้จะจัดเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้เป็นเวลา 1 วัน

เนื้อหาที่ถูกแนบ โดยเนื้อหาจากเว็ปไซต์อื่น

เนื้อหาในเว็ปไซต์นี้ อาจจะมีการแนบเนื้อหาจากเว็ปไซต์อื่น เช่น วีดีโอ รูป เนื้อหาอื่นๆ โดยเนื้อหาที่ถูกแนบมานั้น จะมีการเก็บข้อมูลเหมือนว่าคุณเข้าไปชมเนื้อหาเหล่านี้จากแหล่งกำเนิดโดยตรง

ซึ่งเว็ปไซต์เหล่านี้ อาจจะเก็บข้อมูลของคุณ ใช้คุ้กกี้ของคุณเพื่อการประชาสัมพันธ์ ติดตามการใช้งานของคุณจาก third-party หรือติดตามการแสดงผลของหน้าจอของคุณ ด้วยข้อมูลเหล่านั้น ถ้าคุณมีบัญชี และกำลังเข้าสู่ระบบกับทางเว็ไซต์เหล่านั้น

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครบ้าง

ไม่มี เราทำการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ภายในบุคคลากรของทางผู้ให้บริการเว็ปไซต์นี้เท่านั้น

คุณสามารถสบายใจได้

นอกจากนั้นคุณยังสามารถร้องขอการลบบัญชีและข้อมูลทั้งหมดได้ทางอีเมลล์ greaterthailand@gmail.com