เงื่อนไขการใช้บริการ
คำนิยาม :
เว็ปไซต์ - www.greaterthailand.org หรือ www.คลังวัตถุดิบ.com
แอพพลิเคชั่น - **ยังไม่เปิดให้บริการ
บริการ - การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยการสมัครสมาชิกบนเว็ปไซต์ และ แอพพลิเคชั่น
ผู้ใช้งาน - บุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชม หรือ สมัครใช้บริการ หรือ ประกาศขายสินค้า หรือ บุคคลอื่นที่เข้ามาเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
ผู้ให้บริการ - ผู้จัดทำเว็ปไซต์ตามกล่าวถึงด้านบน
ร้านค้า / ผู้ขาย - ผู้นำสินค้ามาลงประกาศขายในเว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่น

1 - นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล และการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 - ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้ส่งเข้ามาให้ทางผู้ให้บริการ จะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ ยกเว้นกรณีที่มีเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และยืนยันข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเท่านั้น
1.2 - ข้อมูลของผู้ใช้งาน และสถิติของการใช้งานต่างๆ จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ในกับบุคคลที่ 3 ในแง่การโฆษณาอย่างเด็ดขาด
1.3 - หลังจากลบบัญชีแล้ว ข้อมูลของผู้ใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง หรือผิดกฏหมาย

2 - ค่าบริการ
2.1 - สำหรับผู้ซื้อ - จะไม่มีค่าบริการเกิดขึ้น
2.2 - สำหรับผู้ขาย - ค่าบริการจะถูกปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาที่ผู้จัดทำกำหนด ซึ่งค่าบริการสำหรับสมาชิกปัจจุบัน จะไม่ถูกเรียกเก็บเพิ่ม(อัตราเดิมที่มีการเซ็นสัญญากับผู้ให้บริการ) แม้ผู้ให้บริการกำหนดอัตราค่าบริการใหม่แล้วก็ตาม ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการ ณ ปัจจุบันได้ ที่นี่

3 - เกณฑ์การคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ขาย
3.1 - ร้านค้า หรือผู้ขายที่ลงทะเบียนเข้ามา จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ให้บริการ และเซ็นสัญญา พร้อมส่งเอกสารยืนยันตัวตนกับทางผู้ให้บริการก่อน จึงจะสามารถเปิดขายสินค้าได้
3.2 - ร้านค้าที่ได้รับการติดต่อไปโดยผู้ให้บริการ หรือทีมงาน จะสามารถเปิดขายสินค้าได้ทันทีที่บัญชีถูกสร้างสำเร็จ

4 - การรับประกันคุณภาพของสินค้า
4.1 - ร้านค้ามีหน้าที่จัดส่งสินค้า ตามที่ระบุไว้
4.2 - ถ้ามีตำหนิ หรือสิ่งที่ผิดแปลกไปจากข้อมูลสินค้าที่ระบุไว้ ร้านค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้ให้บริการ(เพื่อแจ้งต่อไปยังผู้ซื้อ)ก่อน มิเช่นนั้นจะถูกขึ้นเครื่องหมายเตือน 1 ครั้ง ต่อ 1 รายการสินค้าที่ผู้ขายไม่กระทำตาม
4.3 - เมื่อครบ 5 ครั้ง ร้านค้าจะถูกถอดถอนออกจากรายชื่อผู้ขายของทางผู้ให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.4 - ผู้ซื้อมีสิทธิขอคืนสินค้า พร้อมกับขอคืนเงินจากผู้ขายได้เต็มจำนวน เมื่อผู้ขายไม่ได้แจ้งตำหนิ หรือสิ่งที่ผิดแปลกไปจากข้อมูลสินค้าที่ระบุไว้ให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า โดยค่าใช้จ่ายในการขนส่งอยู่ในการรับผิดชอบของผู้ซื้อและผู้ขายรับผิดชอบร่วมกันคนละครึ่ง หรือตามตกลง
4.5 - ถ้าผู้ซื้อ ได้รับแจ้งตำหนิ หรือสิ่งที่ผิดแปลกไปจากข้อมูลที่ระบุไว้แล้วนั้น ผู้ซื้อไม่สามารถขอคืนเงินและสินค้าได้ เว้นแต่การแจ้งนั้นไม่ตรงตามจริง

5 - การขนส่ง
5.1 - ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันได้โดยตรงว่าต้องการให้การขนส่งสินค้าอยู่ในการรับผิดชอบของฝ่ายใด
5.2 - ราคาสินค้าที่ปรากฏหน้าเว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่นนั้น ยังไม่ถูกคำนวนภาษี และค่าขนส่ง โปรดตรวจสอบรายการก่อนดำเนินการสั่งซื้อ
ค้นหาผู้ผลิตจากจังหวัดของคุณ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายการเก็บข้อมูลได้ ที่นี่   ||   คลังวัตุดิบ.com © 2021 Developed by come4you   ||   contact: greaterthailand@gmail.com